Dziękujemy za ogromne wsparcie

W tym roku odbyło się aż 6 misji medycznych Doctors Africa! Tak liczne wyjazdy nie byłyby możliwe, gdyby nie współpraca z naszymi partnerami. Za zaufanie i nieustanne wspieranie naszych działań dziękujemy szczególnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz KSS im. Jana Pawła II w Krakowie. Wkrótce wrócimy do Afryki, by kontynuować naszą misję. Cieszymy się już na samą myśl o wspólnych projektach, które jeszcze przed nami.