Kolejny krok w rozwoju Doctors Africa

Tegoroczne misje zakończyły się bardzo ważnym wydarzeniem dla Projektu Doctors Africa – podpisaliśmy list intencyjny w sprawie współpracy z uniwersytetem medycznym w Dar Es Salaam! 

Dzięki temu będzie można realizować wymiany studenckie, szkolenia dla personelu medycznego i wykłady oraz wspólne badania naukowe.

Spotkanie z władzami Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) odbyło się 7 listopada w obecności Krzysztofa Buzalskiego – Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Tanzanii.

„Mamy nadzieję, że to spotkanie zapoczątkuje owocną współpracę między naszymi uniwersytetami i społecznościami akademickimi oraz przyniesie obopólną korzyść, stworzy przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i rozwiązań” – mówił podpisujący dokument z ramienia uczelni dr hab. med. Bartłomiej Guzik, Pełnomocnik Prorektora UJ ds. CM.

Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, gdyż to kolejny duży krok w rozwoju działalności naszego Projektu.

Bardzo dziękujemy Collegium Medicum UJ oraz wszystkim darczyńcom i sponsorom, którzy przyczynili się do tego sukcesu!