Nagroda od Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity

„Z wyrazami szacunku i szczerej wdzięczności dla Lekarzy, Studentów i Wolontariuszy, którzy oddając swoje serce, niosą kompleksową pomoc medyczną mieszkańcom państw Afryki, wspierają bezpośrednio potrzebujących i edukują społeczeństwo”.

Takie słowa znalazły się na dyplomie wręczonym Prezesowi naszej Fundacji przez Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę. Dziękujemy Panu Wojewodzie za nieustające wsparcie, które buduje i dodaje skrzydeł. Wierzymy, że z taką pomocą będziemy mogli nadal się rozwijać i dzielić naszymi umiejętnościami z coraz większą grupą potrzebujących w Polsce i Tanzanii.