Polska pomoc

Rok 2022 to rok intensyfikacji naszych działań. Zorganizowaliśmy 6 misji medycznych, podczas których wsparliśmy swoją wiedzą i umiejętnościami San Pio Health Center w Maganzo. Przeprowadziliśmy około 40 szkoleń, a poprzez konsultacje i zabiegi medyczne udzieliliśmy pomocy ponad 850 pacjentom.

By jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju opieki zdrowotnej, rozpoczęliśmy projekt: „Poprawa zdrowia w Tanzanii”, który współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Dzięki zaangażowaniu Sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety i dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych udało się wybudować nowy Oddział Dziecięcy i zakupić wyposażenie oraz sprzęt do przesiewowego badania słuchu u dzieci i noworodków.

Jesteśmy bardzo dumni z ogromu pracy, jaka została wykonana, a to nie koniec naszych działań!