Doctors Africa

Projekt mający na celu poprawę dostępu do leczenia specjalistycznego w najbiedniejszych regionach Afryki Wschodniej.

Cel Projektu

Projekt mający na celu poprawę dostępu do leczenia specjalistycznego w najbiedniejszych regionach Afryki Wschodniej. W ramach naszej działalności prowadzimy szkolenia lokalnego personelu oraz świadczymy nieodpłatne usługi medyczne dla tamtejszej społeczności. Pierwsza Misja Medyczna odbyła się w 2019 roku w Kakooge (Uganda) i w Maganzo (Tanzania) – w szpitalu prowadzonym przez Siostry Elżbietanki. W kolejnych latach poszerzyliśmy współpracę o ośrodek w Bugisi (Tanzania). Świadczenia realizowane są w zakresie usług medycznych przez lekarzy wielu specjalności. Od 2022 r. projekt jest przekształcany w kompleksową, ciągłą obecność medyczną we wspomnianych ośrodkach, poprzez stopniowe zwiększanie naszej obecności oraz tworzenie zaplecza telemedycznego. Najważniejszymi partnerami w ramach tego działania są: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz KSS im. Jana Pawła II w Krakowie. Każdorazowo w ramach projektu prowadzimy rejestry danych, które następnie są podstawą analiz naukowych.

W ramach projektu Doctors Africa prowadzone są poniższe podprojekty:

Dr Heart – projekt internistyczno-kardiologiczny

Kierownik: dr hab. Bartłomiej Guzik

Jest to projekt skupiony na leczeniu i poszerzaniu świadomości na temat chorób internistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń kardiologicznych. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności. Podobnie jak i na całym świecie, również w Afryce choroby sercowo – naczyniowe są jedną z częstszych przyczyn śmierci.

Celem Dr Heart jest wsparcie lokalnego systemu opieki zdrowotnej poprzez dostarczenie niezbędnego sprzętu medycznego oraz prowadzenie szkoleń dla lokalnych lekarzy z obsługi i interpretacji EKG oraz USG serca. Ważnym elementem naszej współpracy są konsultacje z lokalnymi lekarzami za pomocą telemedycyny w czasie naszej nieobecności na miejscu. Przeprowadzamy także działania edukacyjne rozmawiając z pacjentami o czynnikach ryzyka oraz profilaktyce najczęstszych chorób.

Dr Heart poza opieką medyczną skupia się również na działalności naukowej. Podczas trwania misji przeprowadzamy obszerny wywiad medyczny wśród pacjentów. Dzięki analizie tych danych jesteśmy w stanie dogłębnie zrozumieć problemy z jakimi zmagają się osoby w Afryce i tym samym dostarczać skuteczniejszą opiekę medyczną.

Dr Baby – projekt ginekologiczno-położniczy

Kierownik: prof. Robert Jach

Głównym celem projektu jest poprawa przeżywalności okołoporodowej noworodków i matek w regionach najbiedniejszych krajów Afryki Wschodniej, a także wprowadzenie lepszych standardów opieki podczas ciąży i połogu.
W ramach Dr Baby prowadzone są również działania zmierzające do poprawy wykrywalności nowotworów narządów rodnych, konsultacje medyczne, badania specjalistyczne oraz zabiegi ginekologiczne, takie jak kolposkopia, histeroskopia czy cięcie cesarskie.
Odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności, rozszerzyliśmy działania o szczegółową diagnostykę i leczenie niepłodności, w tym badania laboratoryjne oraz test drożności jajowodów. Jednym z ważniejszych aspektów projektu jest także edukacja personelu medycznego w zakresie przeprowadzania wywiadu i badania ginekologicznego oraz obsługi USG i kolposkopu. 

 Dr NewBorn – projekt neonatologiczno-pediatryczny

Kierownik: dr n. med. Katarzyna Starzec

Celem projektu jest wsparcie opieki neonatologicznej w Afryce oraz świadczenie usług medycznych z zakresu pediatrii. W ramach naszej działalności uruchomiliśmy stanowiska resuscytacji noworodków/wcześniaków oraz rozpoczęliśmy szkolenia lokalnego personelu z zakresu procedur mających na celu utrzymanie przy życiu najmłodszych pacjentów. Podczas naszej misji noworodki znajdują się pod stałą opieką zespołu, na którą składają się m.in. kilkukrotne wizyty w ciągu dnia (3-4 wizyty dziennie), wizyty nocne oraz interwencyjne. Prowadzone jest monitorowanie czynności życiowych 24h/dobę, tlenoterapia, nawadnianie za pomocą kroplówek, karmienie przez sondę dożołądkową, monitorowano przyrostu masy ciała, ocena poziomu glukozy oraz powikłań wcześniactwa za pomocą badań USG: przezczaszkowego, serca, jamy brzusznej oraz płuc.
W ramach projektu badane są także starsze dzieci – wizyta składa się ze szczegółowego wywiadu z rodzicem lub pacjentem, badania fizykalnego oraz udzielenia porady lekarskiej i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Ponadto wykonujemy także badanie USG i doradzamy przy wyborze rodzaju i czasu trwania antybiotykoterapii

Dr Skin – projekt dermatologiczny

Kierownik: dr n. med. Joanna Sułowicz

Jest to projekt skierowany głównie do albinosów – szacuje się, że w samej Tanzanii żyje aż 150 tys. osób cierpiących na albinizm, to największy odsetek występowania tej choroby w całej Afryce. Brak pigmentu w skórze to duże prawdopodobieństwo poparzeń, o które w tak gorącym klimacie wcale nietrudno. Dodatkowo osoby cierpiące na tę chorobę każdego dnia są narażone na utratę życia – wiara, że amulety wykonane z części ciała albinosa chronią przed złymi mocami i przyniosą szczęście jest nadal obecna wśród tanzańskiej społeczności.
Projekt skupia się na przeprowadzeniu badań przesiewowych wczesnych zmian nowotworowych oraz diagnozie chorób skóry niespotykanych w Europie.

Celem projektu jest również edukacja społeczności na temat szkodliwych skutków działania promieni słonecznych oraz metodach ochrony przed tym zagrożeniem.

Dr Cut – projekt chirurgiczny i urologiczny

Kierownik: dr n. med. Rafał Solecki

Projekt stworzony z myślą o pacjentach, którzy wymagają interwencji chirurgicznej przekraczającej możliwości personelu w małych szpitalach afrykańskich. W ramach projektu prowadzone są specjalistyczne konsultacje, zmiany opatrunków, zabiegi ambulatoryjne oraz rozległe operacje przeprowadzane w warunkach sali operacyjnej. Najczęstsze zabiegi wykonywane podczas misji to: tyreoidektomia, cholecystektomia sposobem klasycznym (na miejscu nie ma dostępu do laparoskopii), operacje przepuklin. Częstym powodem zgłoszeń pacjentów są też przykurcze pooparzeniowe, głównie u dzieci i młodych dorosłych. Na chirurgów czekają także niecodziennie wyzwania, m.in. przypadek mężczyzny z gigantycznym guzem na głowie, amputacja kończyny górnej ze słoniowacizną spowodowaną filariozą, resekcja śledziony wraz z 20 cm guzem.
Jednym z głównych celów projektu jest szkolenie miejscowych lekarzy zainteresowanych chirurgią, aby w przyszłości mogli kwalifikować pacjentów do operacji i wykonywać zabiegi samodzielnie.

Africa Care – projekt psychiatryczny

Kierownik: prof. Maciej Pilecki

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka mówi: “Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.” (art.3); “Nikt nie może być poddany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.” (art.5).

W ramach projektu Africa Care chcemy zapobiegać aktom przemocy wobec nieletnich, wykorzystywaniu seksualnemu oraz okaleczaniu kobiet i dzieci. Te problemy odciskają piętno na całych społecznościach w wielu miejscach Afryki. Nie możemy pozwolić na łamanie podstawowych praw człowieka. Pragniemy podnosić wiedzę na temat praw kobiet i dzieci, pomóc młodym ludziom rozwijać swoje zdolności w atmosferze wzajemnego szacunku i otworzyć dla nich świat pełen możliwości, a nie ograniczeń.

Pozostajemy w ciągłym kontakcie mailowym z naszymi podopiecznymi, aby nadal budować w nich poczucie wartości własnej i drugiego człowieka. Nasze działania pokazały, jak ważne jest poświęcanie dzieciom uwagi, motywowanie ich, docenianie, bo każde dziecko jest wyjątkowe i to od niego zależy, jak będzie wyglądać jego przyszłość.

Dr Create

Projekt pozamedyczny, który ma na celu rozwój struktury organizacyjnej afrykańskich ośrodków, z którymi współpracujemy. Zakłada zarówno wsparcie w zakresie zarządzania oraz naukę umiejętności praktycznych przydatnych w życiu codziennym.
Projekt był realizowany dotychczas w Szpitalu Sióstr Elżbietanek w Maganzo w czerwcu 2022 roku przez Alicję Kmitę oraz w lipcu 2022 roku przez Ewę Zeman.

Dr Smile

Projekt Doctor Smile, to inicjatywa, która jest realizowana w czasie każdej misji niezależnie od projektów medycznych. Głównym celem projektu jest wywoływanie uśmiechu u najmłodszych podopiecznych.

Wolontariusze odwiedzają w ramach projektu m.in. dom dziecka Mamy Sary. To miejsce, w którym od ponad 40 lat, znajdują dom porzucone przez rodziców dzieci. Mimo skromnych warunków i braku wystarczających środków finansowych gromadka maluchów i nastolatków otaczana jest troską i miłością.

Kolejnym miejsce realizacji projektu jest przedszkole prowadzone przez Siostrę Monikę w Maganzo. Podczas wizyt wolontariuszy przedszkolaki chętnie prezentują afrykańskie tańce i piosenki oraz uczestniczą we wspólnej zabawie

Zachęcamy Cię do wsparcia działań naszej fundacji

Account details will be confirmed via email.