Doctors Ukraine

Projekt mający na celu utworzenie ambulatoriów medycznych dla uchodźców z Ukrainy, propagowanie wiedzy medycznej oraz zachowań prozdrowotnych wśród tej grupy osób, niesienie pomocy humanitarnej.

Historia Projektu

Od początku marca 2022r. grupy studentów, lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych z naszej Fundacji zaczęły udzielać pomocy medycznej w punktach recepcyjnych na terenie całego Krakowa. W ciągu miesiąca liczba punktów obsługiwanych przez naszych Wolontariuszy wzrosła do 16. Odbywali oni wielogodzinne dyżury medyczne, pomagając dzieciom, dorosłym i osobom starszym w stanach nagłych oraz zaostrzeniach stanów przewlekłych.        W maju 2022r. utworzyliśmy 3 stałe punkty medyczne, w których pacjenci mieli możliwość uzyskania specjalistycznych porad medycznych u lekarzy różnych specjalizacji oraz wykonania badań specjalistycznych, takich jak ultrasonografia. W chwili obecnej świadczenia realizowane są stale w dwóch punktach pomocy medycznej –            w biurach Tesco Kapelanka oraz przy ulicy Śniadeckich, a w pozostałych punktach według aktualnych potrzeb. Nasze działania skupiają się głównie na aktywizacji prozdrowotnej pacjentów, próbie wdrożenia ich do publicznej ochrony zdrowia i bezpośredniej pomocy medycznej, zwłaszcza w stanach nagłych. Nasze zespoły Wolontariuszy składają się z ponad 80 lekarzy różnych specjalizacji, 20 pielęgniarek i ratowników, 90 studentów z Collegium Medicum UJ. W celu usprawnienia procesy dystrybucji leków z darów czy zakupionych przez nas, podjęliśmy także współpracę z kilkoma farmaceutami.

Organizatorzy

Zarząd Projektu

  1. lek. Anna Pulka – kierownik Projektu
  2. Anna Skowronek – zastępca Kierownika Projektu
  3. Anna Kaczmarska – kierownik ds. wolontariatu
  4. Katarzyna Dąbek – kierownik ds. zaopatrzenia
  5. Gabriela Mierzwa – kierownik ds. logistyki

Zachęcamy Cię do wsparcia działań naszej Fundacji

Account details will be confirmed via email.