„Poprawa zdrowia w Tanzanii” – projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczeń medycznych, rozwój i podniesienie kwalifikacji kadr medycznych oraz rozbudowa szpitala San Pio Health Center w Maganzo o Oddział Dziecięcy.

Account details will be confirmed via email.