BezMedyczni

Przełamanie barier między grupami społecznymi oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób biednych, zapobieganie ich odrzuceniu.

Cel Projektu

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności, dla których dostęp opieki zdrowotnej jest utrudniony. Wychodząc naprzeciw potrzebom, dajemy możliwość diagnostyki wielu powszechnie występujących chorób oraz udzielamy pomocy doraźnej.

Edukacja zdrowotna chorych z zakresu profilaktyki pierwotnej oraz wtórnej i korzyści z tym związanych. Szerzenie idei, że zapobieganie jest lepsze niż leczenie.

Przełamanie barier między grupami społecznymi oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób biednych, zapobieganie ich odrzuceniu.

Historia Projektu

Od 2016 r. organizowany jest Specjalistyczny Szpital Polowy podczas Wigilii Jana Kościuszki dla Biednych i Potrzebujących na Rynku Głównym w Krakowie.

Dotychczas odbyło się 5 edycji Szpitala Polowego. W trakcie tego wydarzenia udaje się pomóc średnio 100 osobom. W zakres świadczonych usług medycznych wchodzą: ogólne badanie lekarskie, pomiar podstawowych parametrów życiowych takich jak: pomiar ciśnienia tętniczego, poziom glukozy we krwi, badanie elektrokardiograficzne, badanie ultrasonograficzne (tarczycy, jamy brzusznej, naczyń kończyn) oraz echokardiograficzne.

Pacjenci mogą skorzystać z konsultacji specjalistycznych z zakresu: chorób wewnętrznych, kardiologii, dermatologii, ortopedii oraz stomatologii.

Z roku na rok Nasze działania są modernizowane i dostosowywane do aktualny potrzeb. Zakres działalności jest stale rozszerzany i tak przykładowo w ubiegłorocznej edycji 2021 r. stworzono punkt szczepień przeciwko COVID-19.

Funkcjonowanie Szpitala jest możliwe dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy. W całość organizacji włączonych jest około 80 osób – biorąc pod uwagę zarówno tygodnie przygotowań poprzedzających wydarzenie jak i sam dzień, w którym organizowana jest Wigilia. W skład wolontariuszy wchodzą wszyscy reprezentanci wielu zawodów medycznych – lekarze, lekarze dentyści, pielegniarze i pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz młodzi adepci sztuki lekarskiej – studenci medcyny z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Od lat wspiera Nas ponadto Państwowa Straż Pożarna oraz Związek Polskich Kawalerów Maltańskich.

Organizatorzy

Zarząd projektu

Dr Anna Bernacik – Kierownik Projektu

Dr Anna Pulka

Dr Marta Biedrawa

Zachęcamy Cię do wsparcia działań naszej fundacji

Account details will be confirmed via email.